Att permittera lärare är oetiskt och ohållbart

Då man försöker spara pengar genom att försämra basservicen ökar man kostnaderna genom att behovet av specialservice ökar.

Munskydd, handtvätt, avstånd, coronablinkern. Det har uppstått ny koreografi i mötet med kända och okända, en ny dans i matbutiken och i metron. Jag betraktar munskydden och avsaknaden av dem i...