Att leva med risk och osäkerhet

Vi lever i märkliga tider. Aldrig har väl samhällsutvecklingen i så hög grad vägletts av riskberäkningar, sannolikhetskalkyler och konsekvensbedömningar. Siffrorna styr.

Är smittspridningen i coronatider det största hotet mot samhället? Eller de åtgärder som vidtas för att stoppa smittan men som kan förlama samhället? På våren föreföll svaret rätt uppenbart: Covid-19...