Att leva i en kultur där det inte finns något som heter ”tillräckligt”

Bild: HBL

Det vi har nu är tillräckligt. Alla människor har inte tillräckligt, men som samhällen har de rika västländerna allt de behöver. Idén om ekotillräcklighet kan hjälpa finländarna att ta sikte på klimatmålen 2030, och minska den klimatskadliga konsumtionen med över hälften.

Ofta tänker jag att om det finns ett ljud som karaktäriserar vår tid, så är det ljudet av trafik. En kan stanna upp och lyssna, var som helst. Lastbilar bullar förbi, en aldrig sinande ström av bilar...