Att leda ett program som består av stora forskningsprojekt handlar om att valla katter

"Forskningsprogrammen visar att det inte bara handlar om att fixa detaljer. Samhälleliga beslut påverkar varandra och varje betydande lagförslag borde analyseras ur den synvinkeln."

Det strategiska forskningsrådets sexåriga forskningsprogram som jag har varit ledare för har kommit till sin slutpunkt. Programmet skapades kring ett tema om ett kolneutralt och resurssnålt Finl...