Att köpa inhemskt gör oss inte ett dugg rikare

”Om du tycker att 'finländskt' är ett argument som har värde för dig, köp inhemskt och njut av det, för all del.”

I och med att världspolitiken presenterar sina hotfulla sidor – pandemin, Kina, Ryssland … – tycker jag mig skönja en politisk efterfrågan för nationalism. Allt oftare uttrycks det i form av en...