Att investera klimatsmart är en lönsam affär – speciellt i Europa

Gröna investeringar kan vara en god affär också för en småsparare, men ofta kan avgifterna vara höga. Bild: SPT/Pixabay

Att veta vad som är en klimatvänlig investering är ändå inte alltid enkelt.

Det är ett skifte på gång bland världens investerare, och en allt större del av världens kapital placeras klimatvänligt. I dag följer omkring en fjärdedel av de stora investeringsfonderna och bankernas investeringar någon slags hållbarhetsstrategi och andelen växer snabbt, säger Hanna Silvola som är biträdande professor i bokföring vid Aalto-universitetet.

– Det handlar inte alltid om att göra världen bättre. Att investera klimatsmart kan vara lukrativt, säger Silvola som forskar i hållbarhet i finans och bokföring.

Det gäller också småsparare. När allt fler investerare kräver hållbarhet så har bankerna svarat med en rad tjänster. Enligt Silvola är hållbara fonder det enklaste sättet att investera klimatvänligt. Fonderna har ofta höga avgifter, men det ser Silvola inte som ett problem.

– Det kostar att hitta hållbara investeringsmål. Men det finns forskning som visar att det kan vara väldigt lönsamt att investera hållbart, jämfört med att bara stirra på aktiekurser.

Samtidigt kan fonder verka grönare än verkligheten och mycket handlar om marknadsföring.

– Det är ingen garanti om fonden heter någonting med klimat. Man måste vara noggrann med vad det egentligen betyder, säger Silvola.

Lönsamt med grönt i Europa

På hösten 2017 gjorde pensionsanstalten Keva en kartläggning över hållbart investerande, och klimatförändringen ansågs vara en större möjlighet än risk, framför allt i Europa. Enligt Silvola finns här kunnande och teknik som kan motverka förändringen.

– Europa är relativt säkert, medan det till exempel i Asien finns mycket större områden som drabbas av klimatförändringen.

En faktor som driver på miljöinvesterandet är också lagstiftningen. Fossila bränslen straffas genom till exempel utsläppshandeln, och miljöreglerna förväntas bara bli strängare.

För privatpersoner ska det också bli enklare att investera hållbart om ett par år. EU har ett direktiv på gång som förpliktar finansiella institutioner att fråga om kunderna vill investera hållbart.

Klimatet påverkar alla investeringar

Alla finländska banker som SPT har talat med uppger att de har en hållbarhetsstrategi. Men vad miljövänligt investerande innebär kan variera och till exempel kan ett företag som tillverkar vindkraftverk ha höga utsläpp, trots att själva kraftverken producerar fossilfri el. Hur man mäter inverkan på klimatet är en öppen fråga.

Det finns olika mätmetoder och certifikat för hållbarhet. Det kändaste uppges vara Morningstar som har en poängsättning på upp till fem glober för hållbarhet som beaktar bland annat miljö och socialt ansvar. Aktia Kapitalförvaltnings direktör för ansvarsfullt investerande Markus Lindqvist är ändå inte övertygad när det gäller alla klassificeringar.

– En fond som saknar klassificering kan ändå uppfylla kraven. Problemet är att det inte finns jämförbara pålitliga data, säger Lindqvist.

Enligt Lindqvist hamnar små bolag också lätt utanför eftersom de antingen inte har resurser att satsa på rapporteringen eller inte täcks av tjänsteleverantörens analys. Det innebär större krav på förvaltarna.

FIM:s ansvarsdirektör Mika Leskinen tar inte ställning till om klimatinvesterande alltid är en god affär, men han säger att det åtminstone är en växande bransch.

– Det kan inte nog poängteras att klimatförändringen har en enorm inverkan som måste beaktas i alla investeringsbeslut, säger Leskinen.

En översikt över olika klimatfonder.

OP – Klimatet , risk-avkastningsprofil: 5/7, årlig förvaltningsprovision: 1,8 procent, teckningsprovision: 0,75 procent, inlösenprovision: 0,75 procent, Morningstar hållbarhetsbetyg: 3/5.

OP – Koldioxidsnål värld , risk-avkastningsprofil: 5/7, årlig förvaltningsprovision: 1,8 procent, teckningsprovision: 0,75 procent, inlösenprovision: 0,75 procent, Morningstar hållbarhetsbetyg: 4/5.

Nordea – Ilmasto- ja ympäristörahasto , risk-avkastningsprofil: 5/7, årlig förvaltningsprovision: 1,82 procent, teckningsprovision: 1 procent, inlösenprovision: 1 procent, Morningstar hållbarhetsbetyg: 5/5.

Danske Bank/Impax Asset Management – Parvest Climate Impact , risk-avkastningsprofil: 5/7, årlig förvaltningsprovision: 1,57 procent, teckningsprovision: 3 procent, inlösenprovision: 0 procent, Morningstar hållbarhetsbetyg: 3/5.

Danske Bank – European Corporate Sustainable Bond Class A , risk-avkastningsprofil: 3/7, årlig förvaltningsprovision: 1,1 procent, teckningsprovision: 2 procent, inlösenprovision: 0 procent, Morningstar hållbarhetsbetyg: 5/5.

Handelsbanken – Hållbar Energi , risk-avkastningsprofil: 6/7, årlig förvaltningsprovision: 1,56 procent, teckningsprovision: 0 procent, inlösenprovision: 0 procent, Morningstar hållbarhetsbetyg: 4/5.

Säästöpankki Ympäristö B , risk-avkastningsprofil: 7/7, årlig förvaltningsprovision: 2,6 procent, teckningsprovision: 1 procent, inlösenprovision: 3 procent, Morningstar hållbarhetsbetyg: inga data.

FIM IG Green ESG , risk-avkastningsprofil: 3/7, årlig förvaltningsprovision: 0,5 procent, teckningsprovision: 0 procent, inlösenprovision: 0 procent, Morningstar hållbarhetsbetyg: 4/5.

ESG-kriterier (Environmental, Social and Governance) är en benämning på kriterier för hållbart investerande. Det kan inkludera bland annat klimatutsläpp, mänskliga rättigheter, socialt ansvar och mångfald i styrelsen.

Morningstars glober är ett sätt att mäta hållbarhet. Hållbarhetsbetyget bygger på risker kopplade till miljö, människor och ägarfrågor (ESG) och jämför resultatet med andra fonder i samma kategori.

Det är i praktiken endast stora företag med i rankningen eftersom det är väldigt svårt att få jämförbara data från små företag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning