Att inte tala om kvalitet i musikhistorien öppnar upp för sällan skådad relativism

Har vi alla glömt Nadia Boulanger? Dirigenten, pedagogen, tonsättaren och organisten Boulanger övade i februari 1938 inför debuten med Boston Symphony Orchestra. Bild: AP Photo

Det är synnerligen problematiskt att enbart ta upp sociala, politiska, nationalistiska och ideologiska orsaker till kanons uppkomst utan att nämna ett ord om kvalitet, skriver pianisten Martin Malmgren.

Med en artikelserie som fokuserar på könsbalansen på orkestrarnas program i huvudstadsregionen har Hufvudstadsbladet satt i gång en livlig debatt om representation, musikhistoriens kanonisering och jä...