Att inte se skogen för träden

"Skulle det kanske vara dags att utvidga debatten om inkomstklyftor?"

Den årligen återkommande debatten avseende inkomstklyftorna i vårt land fördes igen. Debatten är förvisso relevant i sig, men den fokuseras endast på ett delsegment av finansiell ojämlikhet: lön...