Väx upp, föräldrar! Barn ska inte dricka alkohol

Är man mamma eller mamis om man köper ut lite öl till sitt barn som ska på fest? HBL:s chefredaktör har svar på frågan.

Och så en dag kommer den, oförhappandes, som den alltid gör. Frågan som så många föräldrar till minderåriga tonåringar i något skede ställs inför. "Mamma, jag är bjuden på fest i helgen. Kan du snälla köpa en flaska vin/några öl/ett par cider till mig?"

Det är exakt där och då man mäts som förälder: Mamma eller mamis?

Som förälder ställs man inför många knepiga frågor under barnens uppväxt och många gånger svarar och gör man fel.

Hur ska man då förhålla sig till att köpa ut sprit till sitt minderåriga barn? Är det ett sätt att avdramatisera alkoholanvändningen? Kan man försäkra sig om hur mycket barnet dricker om hen har tre öl hemifrån i ryggsäcken? Och tänk om alla andra föräldrar har försett sina barn och min tonåring är den enda som kommer tomhänt till festen?

Svaret på ovanstående frågor är enkelt: Barn ska inte dricka alkohol. Exakt den meningen kan vacklande föräldrar lära sig utantill och tyst upprepa för sig själva i fall av tvivel. Vår uppgift som föräldrar är inte att förse våra tonåringar med sprit, lika lite som vi ger bilnyckeln i handen på en 17-åring eller låter en 7-åring skjuta nyårsraketer på egen hand.

Det är en stor imbelupen myt att en klunk utspätt rödvin till jul eller lite champagne i kristallglasen på en släktfest skulle garantera den unga ett civiliserat alkoholbruk i framtiden. Forskning visar nämligen att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och dricker mer.

Barn ska inte dricka alkohol. Punkt.

Den färska skolhälsoenkäten av Institutet för hälsa och välfärd THL visar glädjande nog att det börjar vara tuffare bland unga att inte dricka. Till exempel i Helsingfors och Esbo har andelen unga som vill vara nyktra ökat, och samma trend gäller i hela landet. Fylledrickandet har minskat mest bland åttor, nior och yrkesstuderande. Men en fjärdedel av andra stadiets studerande är fortfarande rejält fulla minst en gång i månaden.

När Svenska Yle intervjuade unga på Kimitoön om resultaten i skolhälsoenkäten var budskapet tydligt: Föräldrar ska inte godkänna alkoholanvändning före arton års ålder.

Ungdomarna säger alltså själva att de vuxnas liberala inställning till alkohol inte är något eftersträvansvärt, liksom det inte heller är önskvärt enligt dem att jämföra med tidigare generationers drickande.

Visst är det ironiskt att vi försöker lära våra barn att de ska stå mot grupptrycket och inte göra som andra utan göra rätt, om vi som vuxna är villiga att bryta mot lagen för att fiska hem några billiga kompispoäng genom att langa sprit till våra barn.

Så grow up, föräldrar! Bjud inte barnen på alkohol och köp inte ut. Allt annat är att vara mamis.

Susanna Ilmoni Chefredaktör för HBL

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning