Att ha eller inte ha - pengar

I Genbergs Klen tröst är en engagerande och tekniskt elegant novellsamling, genomtänkt och exakt strukturerad för att tematiken ska nå ut med maximal effekt. Bild: Sofia Runarsdotter

Ia Genberg är förutom författare dokumentärfilmare, och ett dokumenterande grepp lyser genom också i några av texterna i den tematiskt sammanhängande novellsamlingen Klen tröst.

NOVELLER

Ia Genberg

Klen tröst & fyra andra berättelser om pengar

Weyler 2018

Klen tröst handlar om hur framgång och pengar – eller frånvaron av dem – påverkar människor, och en omedelbar höjdpunkt är den nästan 100 sidor långa öppningstexten "Framgång Greger". Här intervjuar frilansjournalisten "Ia Genberg" en man som i tiderna varit barnskådespelare i en Astrid Lindgren-film, men sedermera agerat som misslyckad småtjuv. Och författaren tar verkligen ut svängarna i rörelsen mellan halvlögner, löst snack och plötsliga, klargörande sanningar.

Frilansjournalisten har som uppdrag att få ihop en "trevlig" och "positiv" intervju med denne Greger, vilket hon också själv meddelar honom. "Det ska vara muntert och glatt, i huvudsak. (...) Folk vill läsa om glada saker. Åtminstone i den här sortens skrifter."

Men det krävs inte många repliker innan man förstår att Greger inte alls är intresserad av att inordna sig i den rollen. Han har helt andra minnen än de som förväntas av honom, och dessutom visar han sig vara en festlig typ som efterhand helt tar över ledningen för hur intervjun ska utvecklas. Dessutom hinner han mellan varven småpika frilansjournalisten för att hon inte ens är arbetarklass – som han – men ändå fattig.

I Gregers självsyn finns under den fluffiga ytan också en kompromisslös ärlighet och integritet. Här behövs inga omskrivningar eller försköningar, och hans berättelse innehåller – hur många leenden den än kan locka fram hos läsaren – en hel del tragik.

"De kallade mina brott för småbrott", förklarar han, "men inte som något förmildrande, utan något förklenande." Men misslyckad i samhällets ögon eller inte så är han karismatisk som litterär karaktär, och en av hans käpphästar är att det en gång också kommer att vara hans tur. Och då inte som revansch utan som "rättmätig återställning".

Orättvisans Monopol

En annan bärande text – "Förlorarens klaustrofobi" – har sitt epicentrum i ett akademiskt forskningsprojekt om pengars inverkan på mänskligt beteende. I verkligheten har socialpsykologen Paul Piff i USA gjort studier med liknande upplägg som det Genberg här transformerar till fiktion.

Undersökningen går ut på att en större grupp delas upp i par som sedan spelar en variant av Monopol, där spelarna i varje par har olika regler så att en extremt orättvis situation uppstår. Separata högar chanskort, olika lön när "Gå" passeras, till och med olika antal tärningar.

Men det visar sig trots allt att reglerna aldrig på allvar ifrågasätts, inte ens av förlorarna. Forskaren konstaterar då att "när strukturellt maktlösa deltagare hålls separerade från varandra adresserar de sina förklaringar mot sin egen person, det rum där de fortfarande har inflytande."

Det är en studie som på ett mer allmänt plan också synliggör Genbergs systemkritik, ger en illusionslös genomlysning av det nyliberalistiska samhällets strukturer, och ifrågasätter den självbild som ser rikedom som "rättvis", "förtjänad" eller "självförvållat tursam".

Skrattet fastnar i halsen

Gemensamt för rösterna i Genbergs noveller är att de efter en kort inkörningsfas glider ur sina förväntade roller, mot mer udda sfärer, och på så sätt blir problematiska för sin omgivning. Det är skickligt genomfört, med en fin balans mellan synligt och osynligt, och det innebär att texterna hela tiden lever.

Läsningen är under en del partier dessutom väldigt rolig. Om det är en kvalitet i sig eller inte må vara osagt, och i Genbergs fall döljer det roliga i alla händelser också absurditet och tragik. Skrattet fastnar ofta i halsen, och vidgar sig till någon liten men inte oviktig insikt.

Klen tröst är en engagerande och tekniskt elegant novellsamling, genomtänkt och exakt strukturerad för att tematiken ska nå ut med maximal effekt. Genberg har sett betydligt längre än till sin egen bakgård, och öppnat vidgande infallsvinklar till de inte heller litterärt speciellt lätthanterliga pengarna.

Henrik Jansson Författare

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning