Att främja näringslivet är ingen könsfråga

Handelsgillets status av herrklubb är förankrat i stadgarna på ett sätt som kanske saknas i andra herrklubbar.

På tal om Handelsgillet är min erfarenhet att dess verksamhet är fri från all slags diskriminering. Verksamheten är präglad av stor respekt för varje individ, oberoende av språk, kön, ras, religion eller någon annan omständighet. Att det finns herrklubbar, damklubbar, pojkklubbar, flickklubbar och blandklubbar med olika verksamhetsidéer och verksamhetsformer ser jag som enkom positivt. Jag tycker definitivt att vi skall värna om mångfalden i vårt rika föreningsliv.

Någon beklagade sig att Handelsgillet inte godkänner kvinnor som medlemmar med argumentet att det numera finns så många kvinnor på höga poster i näringslivet. Logiken var att dessa skulle passa bra in med tanke på Handelsgillets stadgeenliga strävan att främja näringslivet. Någon tyckte att även namnet förpliktigar. Jag instämmer såklart att även kvinnor (både näringslivstoppar och andra) skulle passa bra in som medlemmar i Handelsgillet, precis på samma sätt som i vilken som helst annan herrklubb eller organisation.

I Handelsgillets stadgar fastställs dock att föreningen består av "svensktalande manliga medlemmar", det vill säga att Handelsgillet en gång för alla är en svenskspråkig herrklubb i likhet med andra herrklubbar. För att ändra på dessa stadgeenliga basantaganden krävs enhälligt beslut på två årsmöten. Handelsgillets status av herrklubb är därmed förankrat i stadgarna på ett sätt som kanske saknas i andra herrklubbar.

Det som irriterat mig i diskussionen är att man försöker antyda att Handelsgillet på grund av sin ändamålsparagraf måste tillåta kvinnligt medlemskap eller åtminstone skulle Handelsgillets stadgeenliga strävan att främja näringslivet bli mycket bättre om kvinnor tilläts bli medlemmar. Att främjandet av näringslivet skulle vara en könsfråga ifrågasätter jag starkt. Dessutom har jag förstått att man inte är intresserad av vilka kvinnor som helst, utan man vill locka endast de svenskspråkiga.

Martin Gardberg Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning