Att försöka ta hem billiga, politiska poäng på vårdkrisen är att lura alla

Bild: Wilfred Hildonen

Hur kan vi förvandla det hat och den förtvivlan som nu frodas till engagemang och gemensamma ansträngningar för ett mänskligare samhälle?

Efter att ha tagit del av en bråkdel av alla tragiska historier inom äldreomsorgen och dessutom haft liknande erfarenheter vill jag lyfta frågan till en ny nivå.

Men först, min gamla pappa har på Jorvs sjukhus i Esbo bland annat behandlats enligt felaktiga diagnoser, ordinerats fel mediciner, förvägrats specialistvård och man har påtvingat honom DNR-beslut (att inte återupplivas vid hjärtstillestånd), som på många vårdhem uppfattas som att upphöra med aktiva vårdinsatser. Han har fått vänta på vårdhemsplats i månader på grund av semestrar, vikarier och byråkrati trots att han varit i sjukhusskick.

Efter bara två dagar på ett helfinskt Esperi Care-vårdhem fick han en allvarlig hjärnblödning och tappade medvetandet, antagligen för att personalen inte tagit till sig den muntliga och skriftliga sjukdomsbeskrivningen och lämnat honom sittande vind för våg i timmar. Hemmets hälsocentralsläkare gav per telefon uppmaningen att inte tillkalla ambulans, trots att vårdhemmet inte hade personal som kunde se till honom. Efter de anhörigas påtryckning skickades han dock till Jorvs sjukhus. Där konstaterades han ha blivit lam i halva kroppen och man ville påbörja terminalvård (främst på grund av skrivningarna i hans journaler), det vill säga lämna bort näring och vätska.

Lyckligtvis kvicknade han till så mycket att han med emfas kunde uttala sin livsvilja, som han hela tiden klart hade gett uttryck för, och han förpassades utan fysioterapi och vårdplaner tillbaka till vårdhemmet, där han blev sängliggande i två månader. Hemmet förmådde inte heller reparera rummets antennuttag så att han skulle ha kunnat se på sin egen medhavda tv. Den bokstavliga dödsstöten kom när översköterskan informerade om att personalen inte längre hinner skriva upp hans vätskeintag på ett papper invid sängen. Ett tillräckligt vätskeintag är för honom av avgörande betydelse.

I samma veva fick vi en möjlighet att med hjälp av vårdsedel flytta pappa till ett av Folkhälsans vårdhem där allting har fungerat mycket bra. Han blev snabbt bättre, togs upp till lunchen och har levt ett kvalitativt och glatt liv redan i över ett års tid. Det bör nämnas att båda vårdhemmen har mycket varm och hjärtlig personal, men på det förstnämnda hindrades personalen att göra ett bra jobb på grund av effektiviseringskrav och sparåtgärder. Man kan också undra hur ett minimalt, trekantigt rum utan wc, badrum eller rinnande vatten med trasiga tapeter kostar flera hundra euro mera i månaden än nyrenoverade, rymliga rum med eget badrum …

Trots alla skräckhistorier vill jag ta upp frågan om allas vårt etiska ansvar och hurdant samhälle vi vill ha och är beredda att satsa på och betala för. Nu verkar det som om vanvården och synen på de gamla som en kostnad är så inbyggda i systemen att de har normaliserats och att också en annars engagerad personal inte heller längre ifrågasätter den här kalla människosynen. Man talar inte högt om den passiva eutanasi som förekommer inom äldreomsorgen, särskilt bland dementa. Ta någon gång upp frågan om vad symboler som solnedgångar, fåglar etcetera betyder på den anhörigas dörr.

Vi behöver öppet diskutera värdefrågor! Hur vill vi själva bli bemötta, hur tacklar vi problem i en komplicerad verklighet med sinande resurser och en ökande andel äldre personer, hur undviker vi att avhumaniseras under strukturella tryck? Hur kan vi förvandla det hat och den förtvivlan som nu frodas till engagemang och gemensamma ansträngningar för ett mänskligare samhälle? Vi behöver ett transparent och tydligt samhällskontrakt, som vi alla förstår och kan förbinda oss vid! Att som nu komma med enkla lösningar, att skylla ifrån sig och låta några huvuden rulla eller att försöka ta hem billiga, politiska poäng är att lura både sig själv och andra.

Nina Donner Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning