Att fiska braxen är bra för miljön och ger klirr i kassan – "Skarv och säl äter upp alla sikar och laxar"

Den som fiskar längs kusten har säkert märkt att det finns gott om mört och braxen. Människan har gottat sig på gös, sik, torsk och lax samtidigt som Östersjön drabbats av övergödning. Mört och braxen trivs i näringsrikt vatten och frigör näringsämnen från bottnen. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Det är bara i Finland och Sverige som mört och braxen klassas som skräpfisk. För yrkesfiskarna kan det däremot vara en riktigt god affär att fånga dessa fiskar.

Ekosystemet i Östersjön är ur balans på grund av klimatförändringen och övergödningen. Karpfiskar, dit både mört och braxen hör, trivs däremot i näringsrikt kustvatten och gynnas av övergödningen.När...