Att Finland hanterade selenbristen föredömligt kan förklara skillnaden till Sverige i antalet coronadöda

Personal på Södersjukhuset i Stockholm tog på sig skyddsutrustning för att behandla covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningen i juni. Bild: Jonathan Nackstrand/Lehtikuva-AFP

Eftersom jorden är selenfattig i Sverige, och halten selen i kroppen hos svenskar är låg, finns det anledning att följa Finlands goda exempel i sammanhanget.

Sverige sticker som bekant ut med sina höga dödstal orsakade av coronaviruset. Situationen i Finland, där drygt 300 personer dött på grund av coronaviruset, är helt annorlunda. Orsakerna till detta är givetvis i hög grad beroende av ett flertal faktorer. Kanske brist på selen hos oss svenskar kan vara en orsak av flera?

Förekomsten av selen varierar avsevärt mellan olika delar av världen. Sverige är ett av de länder i världen som har mycket låga halter av selen såväl i jorden som hos befolkningen, eftersom den största källan till vårt selenintag är vegetabilier och animaliska produkter.

Spårämnet selen är viktigt för både djur och människor. Selen är en stark antioxidant, vilket bland annat innebär att den motverkar åldrandeprocesser, såsom förkalkning av blodkärlen. Tillförsel av selen har en väldokumenterad god förebyggande effekt på hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskare i bland annat USA och England har skrivit att selen har en positiv inverkan på vårt immunsystem genom sina egenskaper att oskadliggöra virus när de tagit sig in i våra celler.

Nyligen publicerades en studie utförd i Kina i anslutning till coronavirusepidemin. I Kina finns stor variation i hur höga halter av selen befolkningen har i kroppen. Detta gav den internationellt ledande engelska selenforskaren Margaret Rayman med kolleger en möjlighet att studera halten av selen i hår jämfört med dödlighet i och tillfrisknande av coronaviruset. Enligt denna rapport orsakade coronaviruset betydligt färre dödsfall i den grupp som hade en högre mängd av selen i håret. Dessa personer bodde i en region med hög selenhalt i jorden.

Fynden ger stöd för hypotesen att höga halter av selen kunde motverka eller lindra insjuknande i coronaviruset på befolkningsnivå. Sambandet har dock ännu inte bevisats på individnivå, till exempel finns inga studier där man använt selentabletter i avsikt att behandla coronaviruset.

Eftersom jorden är selenfattig i Sverige, och halten selen i kroppen hos svenskar är låg, finns det anledning att följa Finlands goda exempel i sammanhanget. En gång i tiden hade Finland samma låga selenvärden i jorden och hos befolkningen som Sverige. Finländarna får däremot numera tillräckligt selen från livsmedel, eftersom gödselmedlen kompletteras med selen – en åtgärd som Finland som första land i världen införde redan år 1984. Det visade sig att halten av selen i blodet hos den finländska befolkningen i och med detta steg med 60 procent, och den finska nivån är därmed hög enligt internationella mått.

Undersökningar visar att användning av selengödsel är det säkraste sättet att trygga en tillräcklig selenhalt i finländska livsmedel och foder. Gödselmedlets innehåll av oorganiskt selen omvandlas i växterna till organiska selenföreningar som människor och djur kan tillgodogöra sig. Selenhalterna i livsmedel sjunker snabbt om odlingsväxterna inte tillförs selen med gödselmedlen.

Medan vi väntar på studier om sambandet mellan selen och insjuknande i coronaviruset bör Sverige följa Finland vad gäller berikning av selen till jordbruket. Coronaviruset är knappast den sista pandemin mänskligheten tvingas genomlida.

Jan Ulfberg läkare och docent i medicin, Nora, Sverige

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning