Att dö för rätten att få rösta

En skicklig Europaparlamentariker kan enligt mig ha lika mycket eller till och med mer inflytande än en nationell minister.

På flera platser i världen dör människor för rätten att få bo i ett samhälle där man får rösta. I Finland har vi haft allmän rösträtt för både kvinnor och män sedan 1906. Det är en sak vi kan va...