Att distansarbeta ger nya möjligheter – släng dig på soffan och läs e-post

Det är viktigt med bra hållning, säger fysioterapeuten Sofie Henriksson. Använder man till exempel en byrå i hemmet är höjden viktig. Är den för låg måste man hela tiden stå med nacken för mycket böjd, är underlaget på rätt höjd kan man vila armbågarna och åstadkomma en mer ergonomisk ställning för kroppen. Det optimala är att nacken är i en neutral ställning så att nackkotorna är på varandra i kotpelaren. Bild: Sofie Henriksson

Kontor i hemmet bjuder på både utmaningar och möjligheter. – Det är bra att växla mellan olika ställningar, säger Mika Nyberg vid Arbetshälsoinstitutet.

Det finns många faktorer att beakta då man arbetar utanför kontoret. Mika Nyberg, arbetar inom området för arbetsvälbefinnande vid Arbetshälsoinstitutet och betonar själva arbetsmiljön.Jobbar man med...