Att arbeta för mänskliga rättigheter är att arbeta för ekonomisk tillväxt

Det är dags att göra mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen till en del av bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland.

Om Kreml inte skulle vara rädd för demokrati, kunde Finlands export blomstra. Finland halkar efter de övriga nordiska länderna, bland annat är exporten minimal och konkurrenskraften dålig. Vi riskerar att förlora vår välfärdsstat som vi länge har arbetat för. På grund av sanktionerna mot Ryssland går Finland miste om en viktig handelspartner. I ett demokratiskt Ryssland skulle inga sanktioner behövas, vilket skulle förbättra möjligheterna till ekonomisk tillväxt och höja den allmänna köpkraften som gynnar den finländska exporten. Rättsstatsprincipen gör det tryggt för finska företag att expandera till Ryssland. Demokratiska principerna gynnar både Finland och Ryssland ekonomiskt.

Det är dags att göra mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen till en del av bilaterala relationerna mellan Finland och Ryssland. Vi har förlorat vår vågmästarställning i diplomati: Vi är beroende av internationella organisationers gemenskap och styrka för att döma brott mot mänskliga rättigheter. Vi har infört en vag utrikespolitisk linje, som inte tillräckligt starkt beaktar de demokratiska principerna.

Det är av främsta intresse för Finland att arbeta för demokratiska principer i Ryssland. Rättsstaten är den trygga marknadens bästa garanti. Så länge respekten för lagen fattas i Ryssland förblir det en riskabel marknad för finländska företag även utan sanktionerna. Förutsättningen för bilaterala sanktionsfria handelsförhållanden mellan Finland och Ryssland innebär att häva politiska förföljelser, utrota korruptionen och rättvisa och transparenta val. Detta kan uppnås när vi stöder den nertystade ryska demokratiska oppositionen. När vi arbetar för demokrati i Ryssland arbetar vi för den finska ekonomiska tillväxten.

Kasper Kannosto, vice ordförande, Pavel Petrov, medlem, Svensk Ungdoms internationella utskott

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning