Att äga och resa mycket skall inte längre vara ett tecken på status och framgång

Det finns ett tydligt behov att omformulera våra värderingar samt även att omdefiniera konceptet av framgång.

Det ökade hotet om global uppvärmning väcker även frågetecken kring vår västerländska livsstil och dess underliggande värderingar och ideal. Det västerländska idealet leddes länge av det angloamerikan...