Atmosfären lika sur som på 30-talet

Bild: Mostphotos

Atmosfärens innehåll av försurande luftföroreningar har sjunkit och är i dag på nästan samma nivå som på 1930-talet, visar forskning från Köpenhamns universitet.

Denna nivå kan bero på vulkanutbrott och mänsklig påverkan i form av industriella utsläpp.

Undersökningen är gjord på Grönland, där man genom att föra in ett instrument i istäcket kan mäta nivån av dessa föroreningar de senaste 125 000 åren. Men för forskningen är det de senaste 100 åren som är intressanta, eftersom det var då luftföroreningarna tog fart.

"Vi kan se att (mängden) försurande föroreningar i atmosfären från industrin har fallit drastiskt sedan människans förorening (av dessa utsläpp) tog fart på 1930-talet och nådde sin topp runt 1960–1970", skriver Helle Astrid Kjær på is- och klimatcentrum på Niels Bohr-institutet vid Köpenhamns universitet i ett pressmeddelande.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03