Återvunnen gödsel löser knepiga problem

Bild: Mostphoto

Också på EU-nivå har man börjat inse att tillgången till mineralfosfor, som konstgödsel innehåller, är begränsad och noterat de problem som överskott av stallgödsel medför.