Återvinning av höstgödsel inleds

Statsminister Juha Sipilä på presstillfälle 17 augusti 2016. Bild: Mikko Stig

Regeringens projekt för att återvinna hästgödsel är i startgroparna. Projektet, som hör till åtgärderna i regeringsprogrammets spetsprojekt om kretsloppsekonomi, ska genomföras av Envitecpolis Oy.

Målet i statsminister Juha Sipiläs (C) regeringsprogram är att ta tillvara mera näringsämnen i synnerhet i områden som är känsliga med tanke på Östersjön och andra sjöar och vattendrag.

Ambitionen är att minst 50 procent av all stallgödsel och det kommunala avloppsslammet ska omfattas av avancerad behandling före 2025. Regeringsprogrammet har även som mål att tillåta användning av hästgödsel i energiproduktionen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning