Återfallsrisken i bröstcancer är långvarigare än trott

Mammografiundersökning. Bild: Mostphotos

Kvinnor med så kallad östrogenreceptor-positiv bröstcancer har en förhöjd risk för återfall upp till 20 år efter diagnos, visar en undersökning.

En undersökning visar att återfallsrisken hos kvinnor med östrogenreceptor-positiv bröstcancer är långvarigare än trott. Enligt forskarna är risken förhöjd under upp till 20 år efter diagnos.

Undersökningen genomfördes av forskare vid organisationen Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Organisationen består av drygt 600 forskare över hela världen.

Forskarna analyserade data från 88 tidigare genomförda studier med närmare 63 000 patienter som alla fått hormonterapi i fem år och var fria från cancer när behandlingen avslutades.

Kring 80 procent av alla bröstcancrar är hormonkänsliga. Det innebär att de är beroende av kvinnligt könshormon, framför allt östrogen.

Risken för återfall var direkt kopplad till den ursprungliga tumörens storlek och hur många lymfkörtlar den spridit sig till. Högst risk hade kvinnor med stora tumörer och fyra–fem drabbade lymfkörtlar.

För kvinnor med mycket små tumörer och friska lymfkörtlar var den 15-åriga risken runt tio procent.

Forskarna föreslår förlängd hormonbehandling för kvinnor i riskgruppen. På grund av att hormonbehandlingen kan ha vissa biverkningar måste den övervägas från fall till fall.

Undersökningen publicerades i The New England Journal of Medicine.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03