Äter ingen rönnbär längre?

Speciellt i år tycker jag att småfåglarna har minskat, vilket tyvärr förra sommaren i medierna bekräftades med att vårt fågelbestånd har minskat med över 50 procent.

Gammal visdom visste att när det är rikligt med rönnbär blir det en sträng vinter. Får se. Eller är det som en skärgårdsmormor sade: "di har rådda så mycket i rymden att inget stämmer längre"?

Läsarbilden i HBL (7.11) visar en präktig rönn i Myrbacka, avklädd alla sina löv, men full av läckra rönnbär och efterlyser sidensvansarna. Likaså hade rönnarna längs strandpromenaden vid Sandudds begravningsplats (i Helsingfors) nu under alla helgons dag alla sina bär kvar, likaså rönnarna i Sjundeå. Sidensvansen, nötskrikan och mesarna brukar vara snabba på att smörja kråset, domherrarna brukar komma lite senare mot vintern. Kanske också nu. Speciellt i år tycker jag att småfåglarna har minskat, vilket tyvärr förra sommaren i medierna bekräftades med att vårt fågelbestånd har minskat med över 50 procent.

Orsakerna är många: människan och hennes vän katten, förändring i livsmiljö (jordbruk, avverkning), brist på mat (insekter) och så vidare. Glädjande nog har fyrverkeriet med alla dess skadeverkningar igen blivit aktuellt – den för miljön allra farligaste effekten är det sura regnet som tillsammans med industrinedfall försurar marken och därigenom förstör livsbetingelserna för markens mikrober och svampar – och som följd slutligen också inverkar på människans liv.

Kunde inte HBL sätta sina förträffliga journalister på att ta fram fakta om till exempel det sura regnets inverkan på markens beskaffenhet och mikroberna, katten och dess verkliga betydelse för våra fåglar och hur mycket fågeldöd de moderna kontorshusens glasväggar orsakar. Vi vet alla att förbättringar inte går att åstadkomma endast med lagar och reglementen utan det behövs en genomgående attitydförändring. Och attitydförändring fås (kanske) genom att i allmän debatt presentera fakta.

Pertti Rönnberg, pensionär, Kyrkslätt

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning