Åtalen mot ex-chefer i Finavia förkastades

Finavia-cheferna, som var åtalade för missbruk av förtroendeställning efter de omtalade derivataffärerna, får sina åtal förkastade. Bild: Heikki Saukkomaa

Vanda tingsrätt har förkastat åtalen mot två tidigare chefer i Finavia i ett mål som gäller de förluster Finavia gjorde med derivataffärer.

Finavias tidigare vice vd Ari Haapanen och en tidigare finansieringschef var åtalade för missbruk av förtroendeställning.

Inom Finavia, som administrerar flygplatser, ingicks 2009–2011 derivatavtal som enligt åtalen stred mot bolagets interna regler och bolagets intressen. 

Förlust på 34 miljoner

Även om verksamheten nu konstaterades ha varit laglig var den uppenbart skadlig för Finavia. Att säga upp avtalen som slöts ledde till förluster på 34 miljoner euro, har bolaget meddelat.

Enligt åtalet hade Haapanen skrivit på en fullmakt som gjorde att finansieringschefen kunde underteckna de tveksamma kontrakten.

Rätten hittade inga tydliga bevis för att finansieringschefen skulle ha kunna se kontrakten som uppenbart skadliga och i konflikt med bolagets regler. Målet för Finavias del var att skydda sig mot ändrade räntor och sänka finansieringskostnaderna, vilket var i linje med de allmänna instruktionerna inom företaget.

Rätten konstaterade också att kontrakten gett avkastning fram tills de sades upp. De höga kostnaderna uppstod då Finavia sade upp kontrakten i förtid. Den som gjorde upp kontrakten kan inte klandras för de kostnaderna, konstaterade rätten.

Finavias förra vd och förra ekonomichef var inte åtalade.

Blev politisk storm

Finavia-härvan ledde till en politisk kris då det kom fram att kommunikationsministeriet ingripit i Finavias planer att kräva skadestånd av den tidigare ledningen. Minister Anne Berner (C) var mitt i blåsvädret.

Statens revisionsverk prickade ministeriet, och sade att det inte var i enlighet med god förvaltningssed att ingripa.

Kommunikationsministeriet bestred kritiken.

Riksdagens revisionsutskott började i höstas utreda om Anne Berner och hennes ministerium agerat fel då ministeriet ingrep.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning