Åtal mot Macchiarini läggs ned – oaktsam men brott går inte att styrka

Paolo Macchiarini forskade vid Karolinska institutet och utförde operationerna vid Karolinska universitetssjukhuset. Bild: Mostphotos

Svensk åklagare lägger ner brottsutredningen mot kirurgen Paolo Macchiarini som opererat in syntetiska luftstrupar i patienter utan vetenskaplig prövning. – Vi kan inte bevisa att det hade blivit ett bättre utfall med en annan behandlingsmetod, säger kammaråklagare Jennie Nordin.

STOCKHOLM 2010 anställdes stjärnkirurgen Paolo Macchiarini som gästprofessor vid Karolinska institutet i Stockholm och på deltid som överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

2011–2013 gjorde han tre operationer vid sjukhuset där luftstrupar av plast täckta med stamceller sattes in. Tanken var att de skulle växa fast, men så skedde inte.

Alla tre patienter har dött. Tillstånd för att använda den obeprövade metoden saknades.

2014 lämnades anmälningar om forskningsfusk in, men varken dåvarande rektorn eller Karolinska institutets etiska råd såg fog för anmälningarna.

I juni 2015 inleddes ändå en brottsundersökning, och efter en uppmärksammad dokumentärserie om Macchiarini på SVT vintern 2016 fick flera personer inom Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset att slutligen avgå.

På torsdagen kom så åklagaren med besked om förundersökningen inför ett omfattande pressuppbåd i polishuset i Stockholm. Fallet har väckt också internationell uppmärksamhet – Paolo Macchiarini har utfört liknande operationer i andra länder.

Enligt förundersökningsledaren, kammaråklagare Jennie Nordin, har Macchiarini agerat oaktsamt och i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienterna har inte varit i ett akut nödläge och oaktsamheten har ökat vid varje operation.

Åtalet mot Macchiarini läggs ändå ned.

– Vi anser att det är oaktsamt, men sen kan vi inte bestyrka brott i förlängningen för vi kan inte bevisa hur det hade blivit om han hade gjort något annat, säger hon.

Nordin lyfter fram att den medicinska expertisen inte heller är enig vad man borde ha gjort vilket försvårar bevisläget.

Macchiarini var misstänkt för grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada – men de brotten går enligt åklagaren alltså inte att styrka.

Också i ett fjärde fall var Macchiarini misstänkt, det handlar om en person som han har opererat med en annan metod och som skadats allvarligt men fortfarande lever. Där igen går det enligt Jennie Nordin inte att bevisa att han agerat oaktsamt.

Andra lagar

Enligt Jennie Nordin är möjligheterna att fälla Macchiarini uttömda även om målsägande – de anhöriga – kan begära omprövning.

Under presskonferensen för hon fram att läkemedelslagen och etikprövningslagen borde ses över i Sverige så att preskriptionstiderna skulle förlängas från nuvarande två år – och kommer med en antydan om att Paolo Macchiarini kunde ha prövats enligt dem, men brotten hann föråldras.

Lättad Macchiarini

Paolo Macchiarini hälsar via sin advokat, Björn Hurtig, att han är glad att förundersökningen läggs ned. Till nyhetsbyrån TT säger Hurtig ändå att både han och Macchiarini är förvånade över bedömningen att Macchiarini skulle ha agerat oaktsamt.

– Samtidigt som de säger att man inte kan redovisa att någon annan metod skulle ha varit bättre.

Hurtig säger till Sveriges Radio att hans klient kan komma att vidta åtgärder för att få sitt förtroende återupprättat.

– Macchiarinis namn har ju dragits i smutsen. Han beskrivs som skandalkirurgen och så vidare. Så det är klart att han har ett önskemål om att man skulle kunna återupprätta hans förtroende på något sätt.

Sabina Saidi är advokat och målsägandebiträde för flera anhöriga och säger till Dagens Nyheter att hennes klienter är besvikna.

– Vi får ta till oss beslutet och se vad vi kommer göra.

Bengt Gerdin, professor emeritus, har granskat Macchiarinis verksamhet och säger till tidningen att han inte är förvånad över åklagarens beslut eftersom det inte går att bevisa att patienterna dött av operationerna eller att de skulle ha förkortat deras liv. Han betonar ändå att Macchiarini brutit "mot alla lagar vad gäller patientsäkerhet och etik inom vården".

Oscar Simonson är en av de fyra läkare som slog larm om kirurgen.

Enligt honom tyder beslutet på att "det finns en enorm rättsosäkerhet inom svensk forskning och sjukvård".

– Det ser ut som att man kan göra vad som helst med en patient. Man behöver inte följa regler och lagar, varken juridiskt eller rent etiskt, säger han till Svenska Dagbladet.

Flera kritiska utredningar

Det har gjorts flera utredningar om Macchiarini-fallet. I en rapport som granskar hans verksamhet vid Karolinska universitetssjukhuset är slutsatsen att han aldrig borde ha anställts. Sjukhuset får också kritik för att inte ha reagerat på varningssignaler och anmälningar.

En annan, som handlar om Macchiarinis roll vid Karolinska institutet, är också mycket kritisk.

– Jag har anställt folk i hela mitt liv och jag har aldrig, i något ärende, sett maken till negativa referenser. Macchiarini saknar omdöme, bryr sig inte om etiska tillstånd eller att skapa team och rent allmänt är han hypoman. Minst. KI fick denna information, men den följdes aldrig upp. I så fall hade han nog aldrig anställts, sade utredaren Sten Heckscher när rapporten offentliggjordes för ett år sedan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning