Asylsökandes rättsskydd i Finland måste garanteras

Det kan inte vara Finlands modell att försvaga grundrättigheterna för den folkgrupp som är i svagaste ställning.

Det finska folket förenas i en oro över urholkandet av den finska rättsstatens principer och den tilltagande ojämlikheten i samhället. Till de mest skriande exemplen hör förändringarna i rättshjälpen för asylsökande 2016. Ändringarna försvagade radikalt rättsskyddet hos de sårbaraste individerna i samhället.

Förändringarna kritiserades kraftigt av rättslärda, forskare och organisationer med ett intresse för mänskliga rättigheter. Alla förebådade problem har förverkligats. Förändringarna möjliggör kränkningar av folkrätten i vårt land. Därför har vi förberett ett medborgarinitiativ som finns på nätet, med krav på förändringar i den nuvarande lagstiftningen om rättshjälp för asylsökande.

Vi kräver följande lagändringar och åtgärder: Rättshjälp och rättsbiträden ska garanteras från början av asylprocessen, rättsbiträden ska ha tillbörlig kompetens för asylärenden, de asylfall som tagits i behandling efter lagändringarna 2016 ska avbrytas och behandlas på nytt och tvångsavvisningarna av asylsökande ska omedelbart avbrytas, tills de aspekter som tas upp i initiativet är undersökta och åtgärdade genom lagstiftning.

Efter lagändringarna 2016 har asylprocessen blivit ineffektiv och dyr, och lett till en ändlös besvärsspiral. Detta skapar misstro gentemot Finlands rättssystem även på internationellt håll. Det förorsakar även oerhört psykiskt lidande hos asylsökande och offentliga kostnader, som hade kunnat användas för integration.

Det kan inte vara Finlands modell att försvaga grundrättigheterna för den folkgrupp som är i svagaste ställning. På grund av bristen på myndighetsåtgärder har vanliga finländare blivit tvungna att bära ansvar för mänskliga rättigheter och rättsprocesser för människor de inte känner. Så fungerar inte en rättvis och saklig rättsstat. Därför anser vi att detta missförhållande behöver korrigeras, även om det inte direkt berör oss själva eller våra närstående.

Mathias Johnson Jukka Eräkare medlemmar, Medborgare för flyktingar rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning