Asylsökande och lyckosökare?

"Hela västvärlden har misslyckats med integreringen av stora immigrerande folkmassor. Tyskland och Sverige är skräckexempel."

"Närmare 70 miljoner människor har flytt från sina hem." Så börjar Erin Lindblom sin insändare i HBL (27.01). Dessa människor kan med fog kallas flyktingar och så långt håller Lindbloms resonemang. Men härefter börjar det hela spåra ur. Lindblom säger att "Finland har förbundit sig till ett internationellt avtal där länderna lovar att ge skydd åt alla som är i behov av det". Vem skall ge skydd åt 70 miljoner flyktingar? Det är fler än Frankrikes befolkning!

Efter detta förändrar Lindblom ordet flykting till asylsökande, och nu är vi i Finland. "4 700 personer har sökt asyl i Finland under det senaste året". Orden asyl, asylsökande, asylprocess och asylbeslut dyker upp i olika form tolv gånger i insändaren. Ordet asyl är starkt och innebörden kan inte juridiskt förbigås. Man behöver inte ens kunna någon engelska, det är bara att dyka upp vid landets gräns och säga "Asylum"!

Lindblom har en ganska rosenröd bild av dessa "asylsökande". Citerar direkt: "De får vänner, hittar kärleken och bildar kanske familj". Var hittar de kärleken? Hos unga flickor i Finland? Har vi inget lärt oss av de horribla händelserna i Uleåborg? Citerar vidare: "De lär sig vårt språk, studerar och är redo att gå ut i arbetslivet och börja betala skatt till den finska staten". Det här är ju helt fantastiska människor! Om detta vore sant, och inte endast önskedrömmar, borde vårt problem med brist på arbetskraft vara löst.

Om vi ser närmare på de "asylsökande" som kommer till Finland så är det ofta unga friska män i märkeskläder och med smarttelefoner. Och orsaken är enkel: ingen gammal sjuk människa orkar promenera upp genom hela Europa till Torneå gränsen (år 2015) och säga det magiska ordet "Asylum". De var över 32 000 personer då. Man bör vara mycket försiktig med ordet asylsökande så att det inte blandas ihop med ordet lyckosökare.

Lindblom fortsätter med sina dagdrömmar: "Vi borde skapa ett program där vi välkomnar och integrerar de asylsökande i vårt samhälle". År 2015 över 32 000. Och åren 2013, 2014, 2016, 2017 och 2018 ytterligare 22 000 enligt Migrationsverket. Vi borde alltså till dags dato ha integrerat bortåt 54 000 personer - fler än befolkningen i Borgå stad! Var skulle vi placera alla dessa människor?

Som avslutning skriver Lindblom: "Vi behöver de asylsökandena och de asylsökande behöver oss". Detta påstående stämmer endast till hälften: de asylsökande behöver nog oss. Vi behöver dock inte asylsökande. Vi behöver språkkunniga, utbildade människor som utan långa dyra processer kan börja jobba!

Avslutningsvis, och med facit på hand, bör vi inse att hela västvärlden har misslyckats med integreringen av stora immigrerande folkmassor. Tyskland och Sverige som skräckexempel: till Tyskland anlände 1 miljon år 2015. Till Sverige kom 200 000 samma år. Och hur ser Sverige ut idag? Bilbränder, bombsprängningar, dödsskjutningar på öppen gata, osv.

Anders Sjövall

Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning