Asylsökande känner sig trygga på flyktingförläggningar

Asylsökande önskar att det ordnades mer aktiviteter på flyktingförläggningarna. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Att bo på en flyktingförläggning upplevs av de flesta som tryggt. Det visar en enkät som Migrationsverket gjort tillsammans med 26 förläggningar i våras. Kvinnor upplever förläggningarna som en aningen tryggare plats än männen.

I enkäten fick asylsökande svara på frågor om trygghet, personalens bemötande och om hjälpen de fått av anställda. De tillfrågade upplever att personalen på förläggningarna bemöter dem bra och jämlikt. En del ansåg dock att bemötandet varierade beroende på kulturbakgrund och kön.

De flesta är också nöjda med hjälpen de får på förläggningarna, men många önskar mer hjälp i hur man hittar ett jobb. Dessutom önskar många mer språkundervisning.

Utöver enkätens frågor fick asylsökande berätta fritt vad de tycker är bra eller dåligt på förläggningarna. Som bra saker nämnde många säkerheten, stabiliteten och de anställdas hjälp. Däremot önskar flera att anläggningarna skulle vara trivsammare och att det skulle ordnas mer aktiviteter för både vuxna och barn.

1 267 asylsölande vid 26 flyktingförläggningar svarade på Migrationsverkets frågor.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning