Asylsökande kan tvingas sluta jobba

Bild: Mostphotos

Flera ändringar i utlänningslagen har trätt i kraft den här veckan – det blir bland annat svårare för asylsökande att fortsätta jobba. Den som lämnar in en ny ansökan måste vänta flera månader på att få tillbaka rätten att arbeta.

På tröskeln till en ny regering träder några ändringar i utlänningslagen från den förras penna i kraft. Från och med den här veckan upphör rätten att arbeta för asylsökande som fått ett verkställbart...