Asylsökande kan ha svårt att få tillgång till psyktjänster

Tanken med Migris nya projekt är att erbjuda lågtröskeltjänster och korttidshjälp för familjer och enskilda klienter Bild: Catariina Salo/SPT

Enligt Migrationsverkets (Migri) granskningsrapport fyller de flesta flyktingförläggningar kraven som tillsynsmyndigheten ställer. När det gäller asylsökandes psykiska hälsa finns regionala skillnader som beror på sjukvårdsdistriktens utbud.

I början av året har Migri inlett ett nytt program som utökar möjligheten till samtalshjälp och familjearbete på förläggningarna.

– På många förläggningar har man börjat använda sig av kris– och familjearbetare ännu effektivare, helt enkelt för att stödja den befintliga verksamheten, säger resultatområdets chef Olli Snellman på Migri.

Tanken är att erbjuda lågtröskeltjänster och korttidshjälp för familjer och enskilda klienter. Gruppverksamhet erbjuds också på förläggningarna.

Snellman säger att det inte finns ett entydigt behov av psyktjänster för alla asylsökande.

– Det viktiga är ofta att personen själv är aktiv. Att röra på sig eller jobba är viktigt för den psykiska hälsan. Det är ett mångfacetterat fält, vissa klienter behöver aktiveringshjälp och vissa behöver professionell psykologisk hjälp.

Han poängterar att förläggningen inte arrangerar alla hälsovårdstjänster utan kommunen ansvarar för en del av dem.

– Sjukvårdsdistrikten beslutar självständigt om vården. De hälsovårdstjänster som erbjuds för asylsökande fastställs i lagen, och allmänna rekommendationer om vården ska följas.

Få brister på förläggningarna

År 2018 genomförde Migrationsverket totalt 22 kontrollbesök på förläggningarna. Vid besöken gjordes bland annat en genomgång av förläggningarnas allmänna verksamhet, genomförandet av olika tjänster, respons från kunderna, säkerhet och förläggningarnas personalrutiner.

Enligt Migris rapport är verksamheten på de flesta förläggningar ändamålsenlig. På de få ställen där allvarliga brister konstaterats har de korrigerats och följts upp.

– Syftet med kontrollen är att förbättra förläggningarnas verksamhet och enhetlighet samt att korrigera eventuella fel och brister. Kontrollerna finns för att kunna ha ett bra samarbete med förläggningarna och för att ständigt kunna utveckla verksamheten, säger Snellman.

Är du nöjd med rapporten?

– Nog är jag nöjd. Den allmänna uppfattningen är att de som driver förläggningarna har en äkta vilja att göra saker på rätt sätt och att hjälpa och stöda asylsökare i vardagen. Det betyder förstås inte att det aldrig skulle ske misstag.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning