Asylområdet svart och vitt samtidigt

Människor som enligt våra myndigheter och domstolar bedöms ha skyddsskäl gentemot sina hemländer ska ges skydd, övriga ska återvända.

Camilla Frostell (HBL 10.5), som i personliga mejl till mig kallar miggorna – anställda vid Migrationsverket i Sverige – för "krypskyttar" och mig för "begabbare" och som påstår att jag "misstänkliggör andra", skriver att jag inte berättar om vilka misstag Sverige har begått. Hon menar troligen Migrationsverket och migrationsdomstolarna, och hon vet mycket väl att svenska medier är fulla av just sådana berättelser. Dag ut och dag in. År ut och år in.

Jag skriver om sådant som sällan berättas i svenska medier eftersom rädslan för att påklistras olika etiketter som "rasist", "islamofob", "främlingsfientlig" med mera är stor och förlamande i Sverige. Frostell själv sällar sig ju också till etiketteringskören med sina benämningar av miggor och mig. Fast mig biter de inte på. Fakta är fakta, olika berättelser ska berättas. Asylområdet är inte svart eller vitt utan svart och vitt. Samtidigt.

Karl-Mikael Grimm (HBL 10.5) skriver om konflikten i att områden klassas som trygga eller otrygga beroende på vem säkerhetsrisken anses gälla. Att vara beslutsfattare i asylärenden är ingen lätt sak och knappast något som någon enda Migri-anställd med den uppgiften tar lätt på. Deras förvärvade erfarenhet och kunskaper samt ständigt uppdaterade landsinformation och annat som ska ligga till grund för deras beslut torde ändå göra dem betydligt mer lämpade att fatta de svåra besluten än vi som debatterar det hela utifrån.

Jag sysslar inte med politik, jag bildar inte ens opinion. Jag informerar och jag ger röst åt miggor och andra som inte vill eller vågar framträda i eget namn av rädsla för konsekvenser i form av misstänkliggörande och epitet som "rasist", "främlingsfientlig" etcetera och även i form av mobbning och utfrysning på arbetsplatsen.

Syftet med mitt mycket långvariga upplysningsarbete är inte att bilda opinion, det är att just upplysa. Och föra fram den, som jag ser det, helt okontroversiella och opolitiska åsikten att ett land måste ha fungerande rättssystem: lagar och konventioner ska följas. Människor som enligt våra myndigheter och domstolar bedöms ha skyddsskäl gentemot sina hemländer ska ges skydd, övriga ska återvända. Och när det gäller Finland vill jag påminna om vad jag skrev i min första insändare (HBL 9.4): Ta inte efter Sverige i asylfrågor på en enda punkt.

Merit Wager Stockholm, Sverige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning