Asylansökningarna minskade drastiskt i fjol

Migris kontor i mars 2017. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Antalet asylansökningar minskade med 31 procent i fjol.

Enligt Migrationsverket minskade antalet asylsökande i Finland från 19 300 till 13 300 personer i fjol. I takt med att flyktingströmmen avtog, lades allt fler flyktingförläggningar ned. Migri beslöt att stänga sammanlagt 29 flyktingförläggningar 2017. Det här bidrog till reducerade kostnader för mottagningen av asylsökande. De totala kostnaderna sjönk på ett års tid från 619 till 282 miljoner euro, uppger Migri.

Endast 5 060 personer sökte asyl i Finland i fjol. Andelen nya asylansökningar var 42,9 procent medan återstoden utgjordes av förnyade ansökningar eller sådana asylsökande som flyttade inom EU-området till Finland.

Migrationsverkets arbetsbörda har trots detta inte minskat under det gångna året. Migri handlägger numera alla ansökningar om uppehållstillstånd. Dessa ansökningar ökade med 41,5 procent och uppgick till totalt 122 957 i fjol.

Migri beviljade finskt medborgarskap till sammanlagt 14 149 personer 2017.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning