Asko Sarkola belönas för sitt livsarbete

Asko Sarkola är Lilla Teaterns långvarigaste chef. Bild: Cata Portin

Årets skådespelarpris, Ida Aalberg-prisen, går till Marja Packalén, Asko Sarkola och Aksa Korttila.

Skådespelaren, teaterchefen och professorn Asko Sarkola har arbetat på det svensk- och finskspråkiga teaterfältet i mer än fem decennier. Sarkola belönas med Ida Aalberg-medaljen bland annat för sina rollarbeten som har engagerat och inspirerat publiken under alla dessa decennier.

I motiveringen sägs också att Sarkola besitter en gedigen allmänbildning vad gäller teater och att han också som åskådare har bevarat sin talang för att entusiasmeras av teater.

Skådespelaren Marja Packalén belönas med Ida Aalberg-priset för 2019. Som skådespelare får Packalén beröm för att hon vågar utmana sig själv och för att hon i relation till sina motspelare är en mästare på att lyssna och vara närvarande.

Aksa Korttila belönas med det så kallade uppmuntringspriset. Korttila debuterade på scenen som femåring och var med i sin professionella teateruppsättning i de tidiga tonåren. Hon hade en av de centrala rollerna i tv-dramat Invisible Heroes.

Ida Aalberg-prisen delas ut vartannat år.

Texten är korrigerad 19.11 kl 15.30. Aksa Korttila kallades felaktigt "han" i en tidigare version.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning