Åsiktskorridoren och det politiska språket

När folket inte längre orkar lyssna, då skiftar åsiktskorridoren oftast snabbt, och vi får de ord vi (inte) reagerar på.

Kärt barn har som bekant många namn. När det gäller sättet på vilket åsikter blir normaliserade inom den politiska diskursen så har detta beskrivits till exempel genom begrepp som "Overtons föns...