Åsikter annat än hets mot folkgrupp

Päivi Räsänen åtalas för att hon konstaterat att homosexualitet enligt Bibeln är synd. Hennes påstående är riktigt. Så säger Bibeln.

Något grundläggande har gått fel i lagstiftningen i Finland. Man kan alltså bli åtalad för hets mot folkgrupp trots att man framlägger fakta.

Päivi Räsänen åtalas för att hon konstaterat att homosexualitet enligt Bibeln är synd. Hennes påstående är riktigt. Så säger Bibeln. Vad man sedan tycker om homosexualitet är en helt annan sak.

Politiker som hör till Sannfinländarna, kritiseras för deras sanningsenliga kommentarer om islam och profeten Mohammed. I USA är yttrandefriheten en av de allra viktigaste grundläggande rättigheterna. Så tycks det inte vara i Finland.

Det är beklämmande att många medier har förfallit till självcensur i dessa frågor. Jag kommer att tänka på finlandiseringen och vad man vågade skriva i finländska tidningar om vår granne under Sovjetperioden.

Henrik Järnström, Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning