Asfaltfirma betalar miljoner för miljöbrott

Bild: Mostphotos

Lemminkäinen Infra tvingas betala 3,36 miljoner euro till staten för den ekonomiska nytta bolaget haft av miljöbrott som begåtts åren 2011 och 2012.

De ansvariga för Lemminkäinens asfaltstation i Sammonmäki hade enligt hovrättens beslut på tisdagen brutit mot miljötillståndet genom att använda betydligt mera avfallsasfalt än tillståndet stipulerar. Den ekonomiska nyttan av detta uppgår enligt Helsingfors hovrätt till 3,36 miljoner. Det var samma summa som åklagaren krävde. De ansvariga döms också till böter för brott mot miljöskyddslagen.

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att användandet av asfaltstationen för tillverkning av asfalt inte i sig har medfört miljöförstöring men bruket av gammal asfaltkross har vida överskridit tillståndet. Företaget döms dock inte till samfundsböter eftersom lagen i detta fall inte känner till ett sådant straff, står det i hovrättens pressmeddelande.

Domslutet föll efter omröstning.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning