Åsa von Schoultz får sitt drömjobb

Ny ingrediens. Professor Åsa von Schoultz säger att värderingar inom politiken i Finland får större tyngd. Bild: Lina Enlund

Många goda forskarkolleger och samarbeten är en viktig orsak att Åsa von Schoultz sökte jobb i Finland igen.– Valforskningen är ung i Finland. Det är viktigt att veta vad som avgör utgången i val.

Efter tre år som professor vid Mittuniversitetet i Sundsvall återvänder Åsa von Schoultz till Finland. Hon efterträder Jan Sundberg på den svenskspråkiga professuren i allmän statslära vid Helsingfors universitet.

– Det här är något av ett drömjobb. Efter några år i Sverige kände jag att jag ville jobba i Finland. Det här är en av få möjligheter att jobba som professor på svenska inom mitt område.

Jobbet innebär också ett stort utbildningsansvar ur ett finlandssvenskt perspektiv.

– En av mina roller är att bidra till att det går att studera statskunskap på svenska vid universitetet.

Val och väljare

Trots att von Schoultz är född och uppvuxen i Sverige är hon expert på finländska val. Hon har varit med i det finländska valkonsortiet, där forskare från Åbo, Tammerfors och Helsingfors ingår, ända sedan starten.

– Det känns som ett angeläget uppdrag eftersom andra västerländska länder har en lång tradition av valforskning. Den kom sent i gång i Finland. Det är viktigt att veta vad som avgör utgången i val.

De många goda samarbetspartnerna och forskningssamarbetena var en viktig orsak till att hon ville tillbaka till Finland.

von Schoultz är i sin forskning inriktad på politiskt beteende, vilket omfattar väljarbeteende, politiska attityder och opinioner. För tillfället har hon två projekt på gång.

– Det ena handlar om medborgarnas syn på hur demokratin ska fungera, hur aktiv roll medborgarna ska ha och hur mycket makt man ska ge över till sakkunniga. Det andra handlar om vad som bidrar till en kandidats framgång i riksdagsvalet.

I ett internationellt perspektiv har det sistnämnda projektet väckt stort intresse.

– Finlands valsystem är intressant på grund av det starka inslaget av personval i kombination med starka partier. Det är relativt ovanligt.

Alla med

Under de senaste åren har universiteten drabbats av nedskärningar och bland annat professor Markus Jäntti lyfte fram det då han sade upp sig från Helsingfors universitet och flyttade till Sverige. von Schoultz resa går i motsatt riktning.

Är du orolig över att resurserna har minskat?

– Efter diskussioner med kolleger på institutionen är jag inte speciellt orolig. Helsingfors universitet har drabbats hårt men nu tycks ekonomin vara relativt god. Jag har varit utomlands då de största nedskärningarna har gjorts. Men visst har jag hört av kolleger att det är tufft att med mindre resurser upprätthålla lika hög kvalitet i arbetet som lärare och forskare.

Vilka är skillnaderna inom den akademiska världen i Sverige och Finland?

– Det finns många skillnader. Något som jag har uppskattat i Sverige är den kollegiala andan. Vid Mittuniversitetet har vi jobbat i team och de flesta beslut har fattats i samråd. I Finland är det mera toppstyrt.

Hon är väl medveten att det vid större lärosäten än Mittuniversitetet är svårare att ha en inkluderande kultur i alla frågor.

Vad kan du tillföra Helsingfors universitet?

– Jag har ett brett kontaktnät framför allt inom den nordiska universitetsvärlden och flera års erfarenhet av att leda och utveckla ett ämne. Dessutom tycker jag om att undervisa och kommer att ha en viktig roll inom det nya svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Hon ser tiden vid Mittuniversitetet som en lärorik period för det nya jobbet.

– Att ha jobbat vid ett litet universitet är nyttigt. Jag har burit ett stort ansvar för verksamhetens alla område. Som professor måste du förutom forskning känna till utbildning, administration och finansiering.

Nu ser hon ändå fram emot att lite mer kunna koncentrera sig på färre uppdrag.

– På en större institution finns det flera kollegor som delar på ansvaret. Det ska bli spännande och en ny situation för mig att jobba i en större akademisk miljö.

Uppgraderade värderingar

Under den senaste månaden har den finländska inrikespolitiken bjudit många spänningsmoment. Om det blir en ny regeringskris tycker hon är svårt att förutspå.

– Det händer på många fronter; debatten om valfriheten inom vården och rörligheten mellan Sannfinländarna och Blå framtid. Det är väldigt intressant att följa med och analysera hur de olika aktörerna tänker.

Diskussionen om värderingar i politiken, som uppstod efter att Centern och Samlingspartiet meddelat att de inte kan samarbeta med Sannfinländarna, ser hon som en ny och viktig ingrediens inom politiken i Finland.

– Många har uttryckt en uppgivenhet efter att Centern och Samlingspartiet valde att fortsätta med Blå framtid. Min tolkning är att värderingarna trots allt uppgraderats. Man kan inte förvänta sig en snabb förändring från den ena ytterligheten till den andra men värderingar får gradvis en större tyngd.

Inledde forskarstudier vid Åbo Akademi 1998.

Disputerade vid ÅA 2002. Jobbat vid akademin på olika anställningar fram till 2014.

Femårigt akademiforskarprojekt med finansiering av Finlands Akademi.

Medlem i Finlands valkonsortium sedan starten 2002, sitter sedan 2011 i konsortiets ledningsgrupp.

Professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall 2014–2017.

Tillträder som professor i allmän statslära, studiet av politik och organisationer vid Helsingfors universitet den 1 september 2017.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning