Ås ungdomsgård flyttar - musikhus måste renoveras

Ås ungdomsgård har profilerat sig som en ungdomsgård för musik. Bild: HBL/Arkiv

Ås ungdomsgård i Helsingfors flyttar från och med årsskiftet. Inomhusluften i byggnaden är dålig och huset måste renoveras.

Helsingfors stad utreder alternativa utrymmen för ungdomsgården som profilerar sig som en ungdomsgård med utrymmen för orkestrar att träna. Vad som ska hända med Ås ungdomsgård efter renoveringen ska beslutas i stadsmiljönämnden senare.

– Vi gör vårt bästa för att hitta ersättande utrymmen och det här är också ett sätt att utvidga vår verksamhet till andra delar av Helsingfors, säger ungdomsdirektör Mikko Vakta.

Ås ungdomsgård verkar på Aleksis Kivis Gata i ett utrymme som fram till 1950-talet fungerade som ett bårhus. Sedan mitten av 1980-talet har huset fungerat som ungdomsgård.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning