Artikel om svenskar i Åbo väckte oro – hamnens vd manar till lugn

Åbo gästhamn har haft väldigt få svenska båtar i sommar trots att man får resa fritt till Finland med egen fritidsbåt. Bild: Emma Strömberg/SPT

Åbo hamns vd tonar ner oron efter Helsingin Sanomats artikel om svenskar på turistmål i Åbo. Coronafallen i Åbo är fortsättningsvis få.

Artikeln i Helsingin Sanomat den 23 juli om att det hörs mycket rikssvenska på turistmål i Åbo, fastän det inte är tillåtet att resa fritt till Finland, har väckt frågor bland Åbobor och många h...