Artificiell intelligens ska avgöra hur ofta man får donera blod

Syftet med det vetenskapliga projektet är att skapa en modell som fastställer när en person kan donera blod. Bild: SPT/Sören Jonsson

Blodtjänsten har fått en donation på 40 000 euro från Europeiska Blodalliansen (EBA) för att undersöka om det är möjligt att göra nuvarande intervaller av blodgivning mer individuella.

Hur ofta man får donera blod bestäms i dag utifrån ens kön. Kvinnor får donera blod med tre månaders intervaller och män med två månaders. Enligt blodtjänstens egna studier är den här takten för vissa onödigt tät.

Blodtjänst vill undvika situationer där personer som kommer för att donera blod inte kan göra det på grund av för lågt hemoglobin.

Syftet med det vetenskapliga projektet är att skapa en modell som fastställer när en person kan donera blod. Modellen eller profilen för maskininlärning ska basera sig på bland annat givarens blodvärden och genetiska arv.

Med hjälp av artificiell intelligens ska man skapa en algoritm som ger givaren information om det optimala intervallet mellan blodgivningar.

Kan bli internationell modell

Bakgrundsmaterialet för projektet omfattar bland annat alla hemoglobin– och blodgruppsuppgifter från mer än sex miljoner blodgivningar i Finland under 2000-talet.

Studien kommer också att bedöma kostnadseffekterna och den potentiella påverkan på hela blodförsörjningskedjan.

Studien ska vara klar på sommaren och den modell som ska skapas kommer att testas i samarbete med universitetet i Cambridge i Storbritannien.

– Om modellen fungerar kommer den att offentliggöras för vidare test och utveckling också i andra länder, säger ledaren för studien, docent Mikko Arvas från Blodtjänst i ett pressmeddelande.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning