Artificiell intelligens delar åsikterna

Maskiner kan inte visa empati och människor vill inte förlora sina jobb. Det säger personer som SPT har intervjuat om deras tankar och åsikter om artificiell intelligens.

Artificiell intelligens (AI) finns redan i dag inom vissa yrkesområden. Arbets- och näringsministeriet uppskattar att artificiell intelligens i huvudsak kommer att påverka banksektorn, handeln och kommunikationsbranschen.

SPT har talat med fyra personer om artificiell intelligens. Alla de intervjuade är inte lika övertygade om att AI skulle påverka deras yrkesområden.

Hamid Nouruzi, 25 år

Hamid Nouruzi jobbar som servitör på den mexikanska restaurangen Chalupa i Grankulla. Han tror att en maskin kommer att ersätta honom inom en snar framtid. Han är ändå osäker på när det kommer att inträffa. Nouruzi menar att en maskin kan standardisera arbetet i hans bransch. En människa kan i sin tur lägga en egen prägel på rätterna.

– Det är svårt att säga när en robot kommer att stå här bakom disken. Allt beror på den snabba tekniska utvecklingen, säger Nouruzi.

Han tror AI kommer att göra mycket gott och underlätta många människors vardag. Samtidigt kommer somliga människor att bli arbetslösa. Men det går att påverka sin egen situation, menar han.

– Bara en person vill lära sig nya saker och utvecklas lyckas hen utveckla sig. Utbildning är inte huvudfaktorn här utan det är viljan, säger Nouruzi.

Han tror att många människor kommer att kämpa mot en automatisering av deras arbeten.

– Människor vill inte förlora sina jobb, säger Nouruzi.

Sara Illman, 41 år

Sara Illman jobbar som vetenskapsrådgivare vid Finlands Akademi. Hon tror inte att en robot kommer att ersätta henne, utan möjligen komplettera henne i arbetet.

– Vissa arbetsuppgifter som jag har i dag kommer AI att ha hand om i framtiden, medan jag kommer att få nya arbetsuppgifter, säger Illman.

Illman ser etiska utmaningar med tanke på AI. Hon ser även utmaningar med integritet och datasäkerhet. AI kommer att ha en central roll inom integritets- och datasäkerhetsområden.

– Det skulle vara en katastrof om exempelvis en patients information säljs till Google, säger Illman.

De sektorer som kommer att drabbas mest i och med AI är banksektorn och olika myndigheter. Hon tror att dessa sektorer kommer att förändras mycket i framtiden.

– Redan i dag kan man se att bankerna avskedar personal på grund av teknologins utveckling.

Sara Illman anser att det är en katastrof om Google skulle få tillgång till en patients information. Bild: Privat

Rickard Webb, 24 år

Rickard Webb är avdelningschef vid guldsmedskedjan Westerback i Stockmanns varuhus. Han tror inte att AI kommer att ersätta honom i hans arbete. Kunderna vill ha människor som betjänar dem vid kassan och inte en maskin.

– Det är inte samma känsla för kunderna att besöka affären om det är en maskin som betjänar dem i stället för en människa, säger Webb.

Webb tror inte att AI kan göra hans arbete bättre än han själv.

– Människor utför ett arbete på lite olika sätt. Resultatet varierar, funderar Webb.

Rickard Webb är avdelningschef vid guldsmedskedjan Westerback i Stockmanns varuhus i Helsingfors. Bild: SPT/John Eriksson

Hanna Hertell, 28 år

Hanna Hertell studerar till barnträdgårdslärare. Hon tror inte att AI kommer att göra henne arbetslös.

– En maskin skulle inte kunna visa sympati och empati för barnen, anser Hertell.

Hertell tror även att ambitiösa personer kommer att bli arbetslösa, till exempel läkare och konfliktlösare.

– Personer som är verksamma inom områden där matematik och konfliktlösning har en stor roll kommer att få se sina arbetsuppgifter ersatta av AI. Maskinen blir smartare än människan och skipar rättvisa med hjälp av en princip som följer en gyllene medelväg, säger Hertell.

Läs mera:

AI kan översätta hundra olika språk men förstår inte att blommor doftar gott

Automatiseringen skapar onödiga rädslor

Hanna Hertell studerar till barnträdgårdslärare. Bild: SPT/John Eriksson

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03