Arthur Francks dokumentär om hypnotisören Olliver Hawk är furstligt underhållande

Hypnotisören Olavi Hakasalo alias Olliver Hawk 1973. Bild: Heikki Y. Rissanen

Var den finske hypnotisören en skojare eller ett missförstått geni? Svaret som ges är inte entydigt, däremot fascinerande och visuellt tilltalande.

På 1960- och 70-talen ingick tydligen även cirkus i läroplanen, själv har jag ett minne av att ha sett "världens starkaste" Viljami Hautaviita på skoltid. Olliver Hawk, hypnotisören, hade däremot inte...