Jämställdhetsdebatten i Åbo kretsade kring separata rum för män och kvinnor

Alexander Bard och Johan Nyman. Bild: SPT/Mikael Piippo

Den svenska filosofen Alexander Bard hade svårigheter med att låta sina samtalspartner tala till punkt på måndagens jämställdhetsdebatt i Åbo.

Behöver män och kvinnor separata rum som de kan samlas i? Det var en av de stora frågorna som deltagarna i måndagens paneldebatt i Åbo dryftade inför ett fyrtiotal åskådare på biografen Kino Diana.

Den svenska filosofen och författaren Alexander Bard tyckte svaret var ett självklart ja, medan historikern Anders Ahlbäck och socialpsykologen Rasmus Mannerström inte var så säkra.

– Det är så ovanligt i vårt samhälle att det finns skilda rum för kvinnor och män. Jag tror att vårt samhälle har råd med det, att ha rum som är fria från den sexuella laddningen mellan män och kvinnor, sade Bard.

– Sverige och Finland är fria länder och det finns ingenting som hindrar män och kvinnor från att samlas separat. Jag har inte märkt någon stor rusning till den typ av evenemang som du beskriver, kontrade Ahlbäck.

Risker med retoriken

Mannerström påpekade å sin sida att han ser vissa risker med att betona skillnaden mellan män och kvinnor i den utsträckning Bard gör. Han varnade för en beskrivning av män och kvinnor som "isolerade öar med fler skillnader än likheter".

– Jag vill betona att jag inte ser något fel i det att män och kvinnor ibland samlas för sig och på så sätt uttrycker sig själva, men det finns en risk för att man utvecklar en för trång bild av manlighet och kvinnlighet. Jag säger inte att det alltid sker, men jag tycker att risken finns, sade Mannerström.

Debattören Thomas Perret konstaterade att han upplever ett behov av att då och då kunna slappna av i sällskap av människor som han inte känner sig sexuellt attraherad till, även om sexuell attraktion i sig ofta känns bra.

– Det kan vara skönt att som variation umgås med personer jag inte attraheras av. Om det är någonting som man upplever som intensivt, till exempel brottning, är det svårt att slappna av. Då kan man behöva en paus från det för att kunna brottas igen, löd Perrets metafor.

"Feminismen lyfte fram frågeställningen om könsroller"

Bard och Johan Mparmpagiannis, också han från Sverige, riktade viss kritik mot feminismen och beskrev den som en kvinnorörelse. Särskilt Bard, som avbröt sina diskussionspartners stup i kvarten, hävdade att feminismen i mångt och mycket går ut på manshat. Historikern Ahlbäck invände mot detta.

– Feminismen är egentligen den rörelse som ursprungligen lyfte fram den här frågeställningen om könsroller. Det är på sitt sätt dess förtjänst att vi kan sitta här i dag och prata om de här sakerna, sade Ahlbäck.

– ag är lite förvånad över att den moderna mansrörelsen verkar vilja bygga den här motsättningen till feminismen, för som jag ser det skulle feminismen vara den perfekta bundsförvanten för mansrörelsen, fortsatte han.

Bard replikerade med att beskriva Ahlbäcks utsaga som snömos och efterlyste konkreti i resonemanget.

Stor uppståndelse

Måndagens debatt arrangerades av Svenska Yle i samband med ett seminarium som Intresseföreningen för jämställdhet vid Åbo Akademi ordnade internationella mansdagen till ära.

Evenemanget skulle ursprungligen äga rum i auditorium Armfelt vid Åbo Akademis fakultet för humaniora, psykologi och teologi men efter en protest beslutade universitetets ledningsgrupp att tacka nej till evenemanget. ÅA:s beslut gav i sin tur upphov till en debatt om det fria ordet, universitetens roll och så kallad deplatforming, det vill säga att inte ge en person eller organisation en plattform att uttrycka sina åsikter på.

Johan Nyman, ordförande för Intresseföreningen för jämställdhet vid Åbo Akademi, säger att föreningen var förberedd på någon form av uppståndelse kring evenemanget men att diskussionens proportioner kom som en liten överraskning.

– Jag är själv mer intresserad av det manliga perspektivet på jämställdhet än den bredare debatten som vårt evenemang gett upphov till, men med det sagt: det är en väldigt viktig diskussion som uppkommit, säger Nyman.

Nytt evenemang i januari

Efter uppståndelsen som paneldebatten, och framför allt ÅA:s beslut att porta den från sina utrymmen, väckt är Nyman nöjd över att evenemanget till slut blev av.

– Det här var det första evenemanget vi ordnade. I januari ordnar vi ett till evenemang. Temat blir kroppslig integritet och genital autonomi för barn oavsett kön, berättar Nyman och preciserar att han avser bland annat omskärelse av barn.

– Användningen av begreppen omskärelse och könsstympning är på inget sätt entydig. I kulturer där de här ingreppen görs kallas de för omskärelse medan de på annat håll kan kallas för könsstympning, säger han.

Publiciteten lockar nya medlemmar

Intresseföreningen för jämställdhet vid Åbo Akademi är en oregistrerad förening med under tio medlemmar. Nyman säger att publiciteten kring måndagens paneldebatt har resulterat i att föreningen fått nya förfrågningar om hur man kan bli medlem. För tillfället utgörs föreningens medlemskår endast av personal vid ÅA.

Svenska Yle direktsände måndagens paneldebatt på Yle Arenan. Bettina Sågbom, programledare på Svenska Yle, var moderator för debatten. Hon hade vissa svårigheter med att hålla den högljudda Alexander Bard i styr men lyckades trots det se till att alla debattörer fick komma till tals flera gånger under kvällen.

Läs också:

I manosfären hatar samhället männen – högerpopulismen har gett mansrättsrörelsen skjuts

Ny förening vill spränga trång mansroll

Ilkka Turkka, grundare av föreningen Icehearts som jobbar mot marginalisering av barn och unga.

Rasmus Mannerström, socialpsykolog som forskat i mansrollen och maskulinitet.

Thomas Perret, debattör som ordnar diskussionskvällar hemma hos sig om män och maskulinitet.

Johan Mparmpagiannis, högstadielärare och debattör som försöker motverka att unga män marginaliseras.

Alexander Bard, artist, filosof och författare som är engagerad i mansrörelsen.

Anders Ahlbäck, historiker specialiserad på genus.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning