Arméns kommendör: Det internationella samarbetet ökar

Arméns kommendör Petri Hulkko. Bild: Lehtikuva/Anni Reenpää

Arméns kommendör Petri Hulkko säger att det internationella samarbetet ökar för arméns del. Den närmaste partnern är Sverige, med vilken man gjort upp en noggrann plan om övningssamarbete de kommande åren.

Generalmajor Hulkko säger att ett gemensamt mål är att utöka storleken på trupperna som deltar i det andra landets övningar ända upp till en bataljons storlek.

Övningen Aurora 17 börjar i Sverige nästa vecka och i den deltar den internationella beredskapstruppen från Björneborgs brigad, arméns transporthelikoptrar och stabsofficerare. Det är första gången armén deltar i Sveriges huvudkrigsövning. Från Finland deltar även marinen och flygvapnet, som man kanske mer än armén förknippar med internationellt samarbete.

– Var och en förstår att armén är lite stel in sina rörelser. De är för det första större och i sådana här gränsöverskridande övningar, som är relativt enkla att ordna till havs och i luften, tar lite längre tid när man är till lands, säger Hulkko.

Det här innebär inte att det internationella samarbetet skulle var mindre viktigt för armén, snarare tvärtom. Övningarna ger de övriga länderna en bild av vad finländarna kan och ger ett mervärde i den egna utbildningen.

– Den andra dimensionen är att om vi inte övar tillsammans på tumanhand eller med flera kan vi inte vänta oss att någon i en kris kommer hit och hjälper oss, säger Hulkko bestämt.

Förmågan att agera tillsammans, som man kan fastställa under övningarna, är enligt honom en ovillkorlig förutsättning för att ta emot hjälpen.

– Det här blir särskilt tydligt för arméns del eftersom de arbetar på ganska olika sätt i olika länder, säger Hulkko.

Det internationella samarbetet har för arméns del tills vidare mest berört några truppförband. Hulkko säger alla trupper dock fått order om samarbetsansvar kopplas till internationell verksamhet.

– Det berör alla och utvidgas hela tiden, säger Hulkko.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03