Armén börjar öva med senapsgas och sarin

Under hösten kommer det nya övningsområdet för kemiska vapen att tas i bruk i Säkylä vid Björneborgs brigad. Bild: Sören Jonsson/SPT

Nästa år kommer armén att öva med livsfarliga stridsgaser. Den förnyade stridsgasutbildningen ska förbättra den krigstida kapaciteten och det finländska kunnandet om kemiska vapen, meddelar Försvarsmakten.

Arméns skyddsutbildning vid Björneborgs brigad får ett nytt övningsområde där man kan öva med senapsgas och sarin, meddelar Försvarsmakten.

Finland har hittills inte använt sådana kemiska ämnen som hör under FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen. Konventionen tillåter ändå användning av kemiska vapen i försvarsmaktens övningar. Denna möjlighet har andra länder redan använt.

Beväringarna som rycker in i januari 2020 kommer att bli de första som övar med dessa vapen. Försvarsmakten skriver att utbildningen är strikt övervakad.

Försvarsmakten skriver också att stridsgaserna är miljöfarliga kemikalier, men att utbildningen inte medför någon fara för omgivningen. Det nya övningsområdet är cirka 3 hektar stort och inte på ett grundvattenområde. De farliga kemikalierna sprids heller inte ut direkt i naturen, meddelar Försvarsmakten.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning