Armbrytning om Helsingfors budget klar: 40 miljoner lades till, barnskydd får mer anslag

31 miljoner mer läggs på social- och hälsovården, särskilt på barnskyddet och handikappservicen. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Partierna i Helsingfors stadsstyrelse har förhandlat klart om stadens budget för nästa år.

Jämfört med borgmästare Jan Vapaavuoris förslag växer budgeten för nästa år med 39,5 miljoner euro.

Det största enskilda beslutet handlar om att bereda totalt 31 miljoner mer på social- och hälsovården, särskilt på barnskyddet och handikappservicen.

Orsaken är att man under 2019 haft ett behov som överskridit budgeten. Behovet inom barnskyddet beräknas växa med 13,8 miljoner nästa år. Därför beslöt man höja anslaget till social- och hälsovården med 26 miljoner, men dessutom bereda väg för att också den summan kan överskridas med 5 miljoner ur stadsstyrelsens kassa ifall budgeten verkar överskridas också nästa år.

– Om behovet inom barnskyddet leder till att planen överskrids också 2020 precis som i år, ska nämnden ansöka om upp till fem miljoner till ut stadsstyrelsens likvida medel, och inte skära ned denna höjning i andra social- och hälsovårdstjänster. Detta tillägg tolkas inte som en överskridning av budgetmedlen, skriver partigrupperna i förhandlingsprotokollet.

Skolor och dagvård får 8 miljoner mer än i budgetförslaget, bland annat för att rekrytera mer dagispersonal. Också renoveringsbehov bland skolorna utreds.

Is på Johannesplan, Svenska Teatern utreds

Efter att Antti Rinnes regering skrev in i regeringsprogrammet att Svenska Teaterns ställning som nationell huvudscen bör tryggas, har SFP drivit att också Helsingfors stad förbereder sig för vad det innebär i sin budget. Här finns också en skrivning om att "anslagen för det svenskspråkiga kulturutbudet ska vara minst på tidigare nivå".

SFP:s grupp gläder sig också över anslaget på 1,4 miljoner för konstis på Johannesplan.

Stadens investeringar får ytterligare 10 miljoner efter behandlingen i stadsstyrelsen. Nästa års budget innehåll redan från början en kraftig höjning i investeringarna till över en miljard.

Tillägg som listas i förhandlingsresultatet är 1,5 miljoner för solenergi, 600 000 för att minska matsvinnet, 2 miljoner mer för parker, 1,7 miljoner för fler motionstrappor och 1,5 miljoner för utveckling av närområdena i Gamlas och Sockenbacka.

Partigrupperna kommer också att utreda om man kan slopa stödpengarna för att installera hissar i husbolag utan hiss.

Budgeten för 2020 går lös på totalt 4,6 miljarder och beräknas ge överskott. Kommunalskatten i Helsingfors föreslås ligga kvar på 18 procent.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning