Arktiska rådet blev en arena för stormaktspolitik

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Stormaktsintressena präglade Arktiska rådets toppmöte. Finlands ordförandeskap fick inte det slut man ville.

När Finland för två år sedan tog över ordförandeskapet för Arktiska rådet var det med en outtalad förhoppning om att presidenterna Putin och Trump skulle övervara toppmötet som avslutar ordförandeperi...