Arktis smälter

Bild: Ksf Media-arkiv

Det är bara den politiska viljan som saknas. Liksom viljan att leva som man lär.

Det kan ibland vara svårt att greppa klimatförändringen. Den flimrar till i nyhetsflödet då Förenta Nationerna står värd för det internationella klimatmötet i Marrakech eller så dyker den upp i den politiska diskursen med jämna mellanrum. Klimatförändringen är inbakad i vår vokabulär och den utgör en del av vår allmänbildning. Men så länge som vår egen vardag inte omkullkastas av förhöjda globala medeltemperaturer verkar många uppfatta klimatförändringen som en avlägsen abstraktion som försiggår någon annanstans. Låt vara att det inte råder någon tvekan om att jordens medeltemperatur redan har stigit med 0,7 grader Celsius sedan början av 1900-talet.

I november i fjol gick nyhetsbyråerna ut med den oroväckande nyheten att amerikanska klimatforskare hade uppmätt över 20 grader Celsius varmare temperaturer än normalt på Nordpolen. Arktis smälter. Klimatförändringen avancerar inte smygande längre. Den rycker framåt på ett sätt som få klimatforskare förutspådde för endast fem år sedan. De smältande glaciärerna höjer havsytan och kan därtill försvaga Golfströmmens gynnsamma inverkan på det nordiska klimatet. Ifall den grönländska inlandsisen smalt helt och hållet skulle havsytan stiga med sammanlagt 7-8 meter. Klimatförändringen accelererar i ett fördubblat tempo på nordligare breddgrader, vilket uppmätta medeltemperaturer i Alaska, Sibirien, Finland och Grönland vittnar om. Enligt det Meteorologiska institutet har medeltemperaturen i Finland stigit med 2,3 grader Celsius sedan mitten av 1850-talet.

På klimatmötet i Paris 2015 enades världssamfundet om att reducera utsläppen så att den globala medeltemperaturen inte överskrider två grader Celsius. Närmare 200 länder har redan ratificerat Paris-avtalet vilket bådar gott för framtiden. Men det brådskar. Forskaren och den före detta riksdagsledamoten, Oras Tynkkynen vid jubileumsfonden Sitra påminner om tidsfaktorn i arbetet med att stävja klimatförändringen. Det bör ske drastiska nedskärningar av de globala utsläppen av växthusgaser ifall vi vill förhindra en global uppvärmning som överskrider två grader Celsius. Med nuvarande utsläppsnivåer kommer vi att äta upp vår koldioxidbudget och därmed uppnå 1,5 graders uppvärmning av den globala medeltemperaturen inom nio års tid, varnar Tynkkynen. Tiden är knapp.

Till all lycka finns det hopp. Nordiska Ministerrådet har i samråd med Sitra gett ut en rapport som går under namnet Green to Scale för att illustrera hur vi kan vända trenden. Enligt rapporten kunde vi reducera de globala koldioxidutsläppen med en fjärdedel genom att skala upp testade och beprövade teknologiska lösningar som redan nu tillämpas i de nordiska länderna. Tekniken existerar och prislappen för dessa investeringar skulle utgöra endast en femtedel av de globala subventioner som varje år kanaliseras till producenter av fossila bränslen. Det är bara den politiska viljan som saknas. Liksom viljan att leva som man lär.

Mikael Sjövall entreprenör och publicist.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03