Arktis i obalans

”Den säkerhetspolitiska situationen i Arktis har skärpts. Men för Finlands del verkar det som om man skulle blunda för detta. I stället för att lyfta fram konkreta frågor väljer man i regeringsprogrammet att betona Finlands ambition att stärka EU:s roll i området.”

När USA:s och Rysslands utrikesministrar träffades i Rovaniemi i maj i samband med mötet som avslutade Finlands tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet, blev det ingen gemensam deklaration. Detta bes...