Arkitekturmuseets utställning om Uno Ullberg är liten, kompakt innehållsrik – men varför syns svenskan nästan inte alls?

Utställningen känns både dynamisk och innehållsrik trots sitt enda rum. Bild: Finlands Arkitekturmuseum/Ida Uotila

Arkitekturmuseets utställning väcker åskådarens arkitekturintresse och avslutas lämpligen med en titta på Bensowska huset.

Helsingfors arkitekturmuseum har, där det ligger lite i skymundan bakom Designmuséets mer ståtliga fasad, alltid lite passerat under radarn för mig. Trots att jag ser mig själv som en rätt ivrig musei...